MZKonsulting

Witamy

Na tym świecie nie ma nic bardziej stałego niż zmiana. (Jonathan Swift)

Firma MZKonsulting otrzymała dofinansowanie na realizację 1 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013. Projekt będzie współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
  

W związku z realizacją projektu w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (do dnia 30.06.2010).
Szczegóły zapytania ofertowego prześlemy mailowo
.
 
·         Misją MZKonsulting jest przyczynianie się do systematycznego rozwoju firm oraz poprawy ich działania poprzez
    usprawnianie i automatyzowanie procesów z wykorzystaniem odpowiednio dobranych rozwiązań.
 
·        Bazując na etycznych podstawach prowadzenia biznesu pomagamy przedsiębiorstwom zdefiniować ich drogę rozwoju.
 
·         W dobie nagminnego powielania pomysłów biznesowych kiedy wydaje się, że już wszystko zostało wymyślone i jedynie
     zasobność portfela jest gwarantem sukcesu rynkowego, pomagamy firmom w znalezieniu ich rzeczywistej przewagi
     rynkowej oraz odpowiednich źródeł finansowania.
 
·         W biznesie jak na wojnie, bez dobrego rozpoznania i dobrego przywództwa nie ma mowy o sukcesie. Rozpoznanie to
     domena marketingu strategicznego. Przywództwo to domena zarządzania strategicznego. I w jednym i w drugim
     MZKonsulting jest Twoim partnerem.